Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Arkivplan for Kristiansund kommune - UNDER REVISJON

heading

Kristiansund havn

Arkivplanen for Kristiansund kommune er en total plan for organisering av arkivtjenesten, samt en oversikt over rutiner som gjelder danning, bevaring og bruk av arkiver.

Arkivplanen er retningsgivende for dokumenthåndteringen i kommunen og et redskap for å kvalitetssikre arkivdanningen og arkivforvaltingen i Kristiansund kommune. 

Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene. 

Arkivplanen skal revideres når det skjer endringer i organisasjonen. Den skal ajourføres jevnlig, og gjennomgås årlig.

Kommunedirektøren har det overordnede arkivansvaret, det daglige arkivansvaret er delegert arkivleder.